Vlaams volksvertegenwoordigers Dirk de Kort en Katrien Schryvers pleiten voor een duidelijk kader voor het plaatsen van mobiele mantelzorgwoningen. “Zo creëren we nog meer mogelijkheden voor mensen om ook bij zorgbehoevendheid in de eigen buurt te kunnen blijven wonen,” aldus de volksvertegenwoordigers die hierover een conceptnota voor nieuwe regelgeving indienden.

Mensen willen zo lang mogelijk thuis of in de eigen omgeving blijven wonen, ook als ze nood hebben aan bijkomende zorg en ondersteuning door bijvoorbeeld ouderdom of een handicap. Een groot deel van die bijkomende zorg wordt in veel gevallen gegeven door mantelzorgers. Dat zijn vaak dichte familieleden, zoals kinderen of ouders.

 

Zo gebeurt het dat mantelzorgers in hun woning een apart woongedeelte maken om die zorgbehoevende van thuis uit te kunnen helpen. Voor de creatie van zo’n zorgwoning zijn echter vaak ingrijpende of dure werken nodig en dat is niet altijd wenselijk of mogelijk, in het bijzonder wanneer de zorg maar tijdelijk is.

 

“Mobiele mantelzorgwoningen kunnen dan een alternatief zijn,” vinden Dirk de Kort en Katrien Schryvers. In dat geval wordt een tijdelijke woning naast een bestaand gebouw geplaatst. “Kinderen kunnen zo gemakkelijker zorg opnemen voor hun ouders of ouders kunnen van dichtbij zorgen voor hun kind dat een handicap heeft. De zorgbehoevenden in kwestie moeten niet verhuizen naar gespecialiseerde opvang én hebben hun eigen plekje in de nabijheid van familie en in de vertrouwde buurt,” verduidelijkt Schryvers. 

 

“Vandaag is er echter veel onzekerheid bij mensen die zo’n woonunit willen plaatsen,” zegt de Kort. “Daarom willen we duidelijke regels maken die specifiek voor mobiele mantelzorgwoningen van toepassing zijn, net zoals dat nu reeds bestaat voor ‘gewone’ zorgwoningen.” Het voorstel van de Kort en Schryvers voorziet in  een snelle procedure voor zover men aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de oppervlakte of afstand tot de perceelgrens. Deze mensen moeten dan enkel nog een melding doen wanneer ze de woning gaan plaatsen en moeten geen lange vergunningsprocedure meer doorlopen. Wie niet onder de specifieke voorwaarden valt, moet nog steeds een vergunning aanvragen zoals dat vandaag het geval is.

 

“Natuurlijk moeten we misbruik tegengaan,” zeggen de Kort en Schryvers, “De verantwoordelijkheid daarvoor leggen we bij de ondernemingen die de zorgwoning plaatsen.” Daarom zal de mobiele mantelzorgwoning enkel geplaatst kunnen worden via een huurformule bij ondernemingen die daartoe gecertificeerd zijn. Zo worden deze bedrijven mee verantwoordelijk gehouden voor de handhaving, terwijl hier anders een zware last voor de gemeenten zou ontstaan. Het tijdelijk karakter van de woning is immers cruciaal om het evenwicht tussen het belang van de zorg en de goede ruimtelijke ordening te bewaken.

 

Met de indiening van een conceptnota willen Dirk de Kort en Katrien Schryvers een aanzet geven om de mogelijkheden van mobiele mantelzorgwoningen verder te onderzoeken opdat een juridisch kader kan worden gecreëerd. “We kijken ook al verder,” zegt Schryvers nog, “een regelgeving voor mobiele mantelzorgwoningen zou mogelijks ook kunnen worden toegepast in de context van sociale huisvesting.”

https://www.gva.be/cnt/dmf20190404_04302001/zonder-vergunning-een-mobielemantelzorgwoning 

https://rtv.be/artikels/mobiele-zorgcontainer-oplossing-voor-mantelzorgers-a66927 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.