Vlaanderen slibt verder dicht. De filezwaarte is op twee jaar tijd met nog maar eens 20% gestegen. De files hebben een negatieve weerslag op onze economie, onze levenskwaliteit en onze gezondheid. “De verkeersleefbaarheid van woonwijken en gemeente- en stadskernen is een toenemende maatschappelijke bezorgdheid. Op deze manier geraken we letterlijk en figuurlijk geen stap vooruit”, zegt Vlaams Parlementslid Dirk de Kort. CD&V is ervan overtuigd dat Vlaanderen meer kan doen dan vandaag het geval is, en dient zelf een concreet actieplan in.

De minister van mobiliteit pakt om de haverklap uit met investeringsmiddelen die hij vergaart, maar het effect op het terrein blijft uit. We zien veel communicatie, maar intussen wachten we al sinds het begin van deze legislatuur op een mobiliteitsplan. Zonder plan, zonder visie kàn je de mobiliteitsproblemen niet oplossen. Het lijkt wel of het urgentiegevoel ontbreekt. Dit moet ambitieuzer”, legt Vlaams parlementslid Dirk de Kort de vinger op de wonde.

De Kort heeft daarom samen met zijn CD&V-collega’s een eigen actieplan neergelegd in het parlement. “Met 10% minder auto’s verminderen de files met 40%, met 25% minder zijn ze verdwenen. Zaak is om de alternatieven voor de wagen aantrekkelijker te maken zodat mensen verleid worden om de fiets, het openbaar vervoer of een deelwagen te nemen.” 

Martine Fournier verwijst naar het rapport van het Rekenhof dat stelt dat het aan dit tempo nog 50 jaar duurt voor het fietsroutenetwerk klaar is. De studie van Fietsberaad toont dan weer de ontevredenheid van de Vlamingen over de kwaliteit van onze fietspaden: 70% vindt dat de fietskwaliteit in stads- en dorpskernen moet verbeteren en slechts 42% van de fietspaden langs gewestwegen voldoet aan de normen die de Vlaamse overheid zelf oplegt. “De minister beweert voor het eerst meer dan 100 miljoen te investeren in fietspaden, maar hoeveel kilometer comfortabel fietspad dat intussen heeft opgeleverd is volkomen onduidelijk.”

Collega Karin Brouwers vult aan met een concreet voorbeeld: de bouw van de fietsbrug over de R0 ter hoogte van Zaventem dat het sluitstuk is van de fietssnelweg Leuven-Zaventem-Brussel. “Dat dossier was nagenoeg klaar eind vorige legislatuur. Maar het ligt intussen 3 jaar helemaal stil. Pas nu zou de omgevingsvergunning zijn aangevraagd. Een dossier dat helemaal voorbereid was door de vorige minister zal op het eind van deze legislatuur nog niet gerealiseerd zijn. Die fietsbrug had er allang kunnen liggen. De vooruitgang aan de fietssnelweg Leuven-Brussel is er dan weer enkel dankzij de provincie. Vanuit Vlaanderen beweegt er te weinig. Het zijn nochtans dergelijke veilige fietsverbindingen die mensen over de streep kunnen trekken om de fiets te nemen naar tewerkstellingspolen zoals Brussel.”

Lode Ceyssens pleit voor meer multimodaliteit en toepassing van moderne technologie. “Waarom maken we geen stopplaatsen voor snelle treinen en bussen langs autosnelwegen? Zo kunnen pendelaars voor ze zich vastrijden in de file de autosnelweg verlaten en snel en makkelijk ter plaatse raken.” Ceyssens denkt concreet aan een stopplaats in Halen langs de E314. “Als we dit combineren met apps die aangeven wat de snelste gecombineerde route is en waarmee je de rit ook meteen kan  betalen, zijn we al een hele stap verder.”

CD&V ziet ook veel heil in de kantoorbus. Deze bussen zijn ingericht als kantoor met wifi en koffie. De arbeidstijd begint te lopen vanaf het moment dat men op de bus stapt. Dirk De Kort: “Reistijd wordt zo werktijd. Hierdoor kunnen werknemers heel wat tijd uitsparen. Tijd die ze na het werk kunnen spenderen aan hun gezin. Bovendien haalt het initiatief wagens uit de file.”

En ook de discussie over de kilometerheffing gaat CD&V niet uit de weg. Ze vindt dat de kilometerheffing voor vrachtwagens slimmer kan. Een lager of nultarief ’s nachts kan vrachtwagens overdag uit de spits halen. De kilometerheffing wordt ook best zo snel mogelijk uitgebreid naar lichte bestelwagens, vindt de Kort. “De camionettisering levert een belangrijke bijdrage tot de files. Het leveren van pakjes gebeurt vandaag allerminst efficiënt. Een kilometerheffing zou bedrijven aansporen om hun mobiliteit efficiënter te organiseren. Ook op het beleidskader stedelijke distributie wachten we al een hele legislatuur tevergeefs.”

Eerder al diende de CD&V-fractie resoluties in om het auto- en fietsdelen te ondersteunen. Andere ideeën die de partij naar voor schuift zijn overdraagbare abonnementsformules, betere doorstroming voor bussen, een fietsvergoeding voor ambtenaren die met de speedpedelec naar het werk gaan, echt conflictvrije kruispunten voor fietsers, een versterking van het Pendelfonds, koppelen van vervoer van personen en pakjes ...

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.