De Lijn zal vanaf 2019 nog enkel bussen aankopen met alternatieve aandrijving. Vanuit de Vlaamse fractie juichen we dit toe: “Er worden nog steeds bussen met dieselmotoren besteld. We hadden de vergroening van het openbaar vervoer dus liever sneller gezien, zoals in onze buurlanden het geval is. Maar dit is niettemin een eerste belangrijke beslissing.”


 

Nederland vatte het plan op om in de toekomst emissievrij busvervoer in te zetten. Vanaf 2025 moeten alle nieuwe bussen er uitstootvrij rijden. Ook de gebruikte elektriciteit moet er hernieuwbaar opgewekt zijn (zonne-energie, windturbines uit de regio, …).

De Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), de Parijse tegenhanger van De Lijn en de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), hebben zich tot doel gesteld om tegen 2025 volledig dieselvrij te werken.

 

In het licht daarvan is het positief dat het plan dat de minister van mobiliteit vandaag aan de Vlaamse Regering voorlegde, voorziet in een versnelde vergroening van de busvloot van De Lijn. Iets waar CD&V al verschillende keren bij de minister van mobiliteit op aandrong, en wat nu mogelijk wordt door de extra 22 miljoen uit het Klimaatfonds, dat door minister Schauvliege wordt beheerd.

 

Momenteel rijdt nog zo’n 95 procent van de bussen van De Lijn op diesel. Het afgelopen jaar werden nog 238 dieselbussen besteld en volgend jaar, zo deelde de minister van mobiliteit vandaag aan de regering mee, wordt nog een bestelling voor bussen met dieselmotor geplaatst. "Niet meteen de ingrijpende en noodzakelijke omslag naar een groener openbaar vervoer die wij voor ogen hadden", zegt Dirk de Kort.

 

Maar vanaf 2019 zal De Lijn enkel nog bussen aankopen met alternatieve aandrijvingen (hybride, elektrische, waterstof, …), en vanaf 2025 zouden in stedelijke omgevingen enkel nog hybride bussen en elektrische bussen mogen rijden. Voor de hybridebussen wordt expliciet geëist dat ombouwmogelijkheden naar full electric mogelijk moet zijn.


Op lange termijn opteert De Lijn ervoor om in een stedelijke omgeving elektrische bussen te gebruiken en in landelijke omgeving waterstofbussen.

 

Alleen is het nog niet duidelijk hoeveel elektrische bussen er in 2017 al zullen besteld worden, laat staan hoeveel van de nieuwe dieselbussen hybridetechnologie zullen bevatten. Er is ook nog niet voorzien in de noodzakelijke opleiding van de chauffeurs en de omkadering nodig om met de nieuwe bussen te rijden.

 

Er ligt dus nog werk op de plank vooraleer de vergroening van ons openbaar vervoer concreet wordt en het niveau van onze buren haalt. CD&V pleit er daarom voor om in de toekomst nog meer middelen  te investeren in de vergroening van de busvloot van De Lijn.

 

“In vergelijking met Parijs (volledig dieselvrij in 2025) en Nederland (alle nieuwe bussen   in 2025 uitstootvrij) zouden de ambities van De Lijn hoger mogen liggen,“ zegt Martine Fournier, “We hebben eigen groene aandrijvingstechnologie in Vlaanderen, laat ons die gebruiken.”

 

Karin Brouwers: ”Positief is dat de minister van mobiliteit naast de vergroening van de busvloot, ook versneld werk wil maken van de invoering van trambussen, een vervoersmiddel waar we vorig jaar al een stevige lans voor braken. In Vlaams-Brabant (Willebroek-Brussel en Jette-Luchthaven) wil de minister nu tramprojecten voorbereiden met trambussen. In de commissie mobiliteit nam hij eerder al hetzelfde engagement voor Spartacus 2 in Limburg."


"Kortom,” vat Karin Brouwers samen, “we verwelkomen de positieve evolutie maar het had ambitieuzer gemogen.”

 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.