In 2014 werd een steunmaatregel ingesteld voor bedrijven gevestigd in zones in moeilijkheden, deze was eerst beperkt tot de onmiddellijke omgeving van Turnhout maar Vice-Minister en Minister van Werk en  Kris Peeters besliste om deze zone uit te breiden. Bedrijven die investeringen doen die rechtstreeks leiden tot jobcreatie kunnen beroep doen op de steunmaatregel die de vorm heeft van vrijstelling van werkgeversbijdrage.

Bedrijvencampus Coppens-kazerne

Dirk de Kort, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor CD&V, is optimistisch dat deze uitbreiding een blijvende impuls zal geven aan jobcreatie in de streek: “In Brasschaat vallen alle bedrijven die aan de Coppens Kazerne gevestigd zijn in deze gedefinieerde zone. Dankzij de steunmaatregel zien we dat er in onze streek meer bedrijven worden aangetrokken om zich hier te vestigen en dat er meer jobs bijkomen.” Op de Coppens-campus werken op dit moment reeds vijfhonderd werknemers voor elf verschillende bedrijven.


Investeren in werk

Doordat bedrijven enkel recht hebben op de steunmaatregel wanneer zij een investering doen die leidt tot bijkomende werkgelegenheid zien we meteen resultaat in bijkomende jobs in de streek. De steunmaatregel heeft de vorm van een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing gedurende 2 jaar wanneer een bedrijf een investering doet die leidt tot jobcreatie. Daarnaast geeft ook overgenomen werkgelegenheid door investering recht op steunmaatregel. Voor een bedrijf komt dit neer op een besparing van 4% op de loonkost voor de extra.

Uitbreiding bedrijvenzone

De Vlaamse regering besliste deze zomer om de zone waarin bedrijven recht hebben op de steunmaatregel uit te breiden opdat ook bedrijven die zich net buiten een bedrijvenzone bevinden hier recht op hebben. Daarnaast hebben ook bepaalde brownfieldprojecten, innovatieve businesscentra en incubatoren met de uitbreiding wel recht op steun. Dirk de Kort is alvast een voorstander van de uitbreiding van de steunmaatregel: “Ik heb steeds aangedrongen om de steunzone uit te breiden opdat bedrijven zich niet louter om fiscale redenen enkele kilometers verder herlocaliseren. Dankzij deze aanpassing kunnen de meeste kmo’s in de provincie Antwerpen beroep doen op de steun.”

Belangrijk is nu dat de Vlaamse en Federale Overheid bedrijven voldoende informeert zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van de steunmaatregel en jobcreatie in de streek nog meer gestimuleerd wordt.

 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.