Op 9 maart stelde ik in het Vlaams Parlement een vraag aan de minister over de proefprojecten met ecocombi's of Langere en Zwaardere Vrachtwagens.

De proefprojecten met de langere en zwaardere vrachtwagens (LZV’s) of ecocombi’s lopen nu al een tijdje. Bij de begrotingsbesprekingen zei de minister ons nog dat het huidige proefproject, dat geëvalueerd werd in mei 2016, zou worden voortgezet tot juni 2018. Hij sprak ook over het nieuwe proefproject, waar er meer flexibiliteit is bij de voorwaarden: er komt een netwerk waarop de vergunningshouders kunnen rijden, bestaande uit autosnelwegen en enkele aantakkingen. Nieuwe aantakkingen kunnen aangevraagd worden. De goedkeuring hangt voornamelijk af van de eisen op het vlak van verkeersveiligheid.

Ik vroeg dan ook :

  • Of er nog meer informatie bekend is uit het huidige, lopende proefproject;
  • Hoever de minister staat met de voorbereidingen voor het nieuwe proefproject;
  • Hoe het netwerk van autosnelwegen en aantakkingen eruit zou zien;
  • Of er een beperking wordt gezet op het aantal goedkeuringen van aantakkingen;
  • Of er in het nieuwe proefproject sprake zal zijn van grensoverschrijdende trajecten en of hier al overleg over is geweest met de buurlanden en met de regio’s

--------------

Uit het antwoord van de minister blijkt dat een eerste evaluatie van het huidige proefproject aantoonde dat de huidige LZV’s of ecocombi’s geen bijkomende verhoging van de verkeersonveiligheid veroorzaken.

Het huidige proefproject werd in het kader van het steunpuntcontract uitgebreid geëvalueerd op het vlak van verkeersveiligheid. Het evaluatierapport is publiek beschikbaar op www.steunpuntverkeersveiligheid.be. Daarnaast is er ook een algemeen evaluatierapport van het eerste proefproject opgesteld door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Dit rapport kan ook opgevraagd worden.

De voorbereidingen voor het nieuwe proefproject zijn in volle gang. Maar wat verandert er? Men zal niet meer spreken over hoofd- en andere trajecten per aanvraag, maar men zal een vergunning krijgen voor het volledige netwerk. Dit zal bestaan uit geselecteerde hoofdwegen, autosnelwegen en toegangswegen naar enkele belangrijke economische centra zoals havens, luchthavens, industriezones … Het zal ook online beschikbaar zijn. Het netwerk kan worden uitgebreid op aanvraag. Dit zal worden beoordeeld via een evaluatiesysteem op geschiktheid en verkeersveiligheid.

Er wordt in eerste instantie gekeken vanuit verkeersveiligheid. Verschillende criteria worden in rekening gebracht: type weg, type fietspad, type kruising … Bij de start van het project worden er voor aanvraag van uitbereidingen geen specifieke beperkingen opgelegd. In realiteit dient echter rekening te worden gehouden met de vraag vanuit de markt, de technische mogelijkheden, bijvoorbeeld de geschiktheid van de wegen, en de verwerkingscapaciteit.

Grensoverschrijdende trajecten zullen tot de mogelijkheden behoren, al is Vlaanderen uiteraard enkel bevoegd voor de wegen in Vlaanderen. Er lopen ook proeven in Wallonië en Nederland. In Wallonië heeft men ook de steven gewend.

In 2015 werd door de Benelux een verordening uitgevaardigd die elke juridische twijfel met betrekking tot een grensovergang tussen België en Nederland wegneemt. Het transport moet natuurlijk voldoen aan de voorwaarden van het land of het gewest waarin het plaatsvindt. Er zijn hierover de afgelopen jaren overlegmomenten geweest op Benelux-niveau, waar trouwens ook het Waalse Gewest vertegenwoordigd was.

-----------

Ik ben blij dat de verkeersveiligheid van de ecocombi's positief geëvalueerd wordt. Ik hoop dat er wat meer dossiers kunnen worden gerealiseerd en dat er meer vergunningen kunnen worden goedgekeurd, want het is toch belangrijk voor de concurrentiemogelijkheid en de mobiliteitsmogelijkheden van onze transportsector dat er meer ecocombi’s over onze autosnelwegen zouden rijden.

 

Flows publiceerde een artikel over mijn parlementaire vraag.

combikast02

(foto via http://www.vanhool.be/NED/industriele%20voertuigen/containerchassis/eco-combi.html)

 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.