Op 14 november presenteerde de intendant zijn ambitienota, waarin hij pleit voor een volledige overkapping met een kostenplaatje van 9 miljard euro. Met deze nota heeft de minister alle elementen in handen om de fileproblematiek en de leefbaarheidsuitdagingen in en rond Antwerpen aan te pakken. Ik vroeg hem in de plenaire vergadering dan ook hoe hij dit gaat doen en hoe hij de actiegroepen ervan gaat overtuigen dat het hem menens is.

 

Want nu is het aan de minister om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en ervoor te zorgen dat die schop in de grond er komt. Dat kan alleen door er samen aan te werken, door een consensus te zoeken.


Wat vinden wij de ambitienota en hoe zien wij Oosterweel en de bredere file- en leefbaarheidsproblematiek in en rond Antwerpen?


De ambitienota is een kompas voor de toekomst: radicaal en ambitieus. Hij moet snel tot concrete resultaten leiden.


De slimme kilometerheffing moet er komen


Alleen zo kunnen we zorgen voor een leefbare en vlotte mobiliteit. Dat zegt de intendant in zijn nota en daar zijn wij het volmondig mee eens.


Wij als CD&V parlementsleden hebben steeds verder gewerkt om het draagvlak te vergroten voor de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens en lichte voertuigen. Slim, want de kilometerheffing zou variëren op basis van het tijdstip en de plaats waar gereden wordt, de milieuprestatie van de wagen en de beschikbare alternatieven voor de wagen. We streven immers naar een belasting op basis van het gebruik van de wagen, eerder dan op het bezit. Zo kunnen we samen ervoor zorgen dat de klimaatdoelstellingen gehaald worden.


Het zou mooi zijn om in de Antwerpse regio te starten met een proefproject hiervoor.


Ook de kilometerheffing voor vrachtwagens zou slim gemaakt moeten worden, met variabele tarieven afhankelijk van het tijdstip en de plaats waar men rijdt, de milieuprestatie van de voertuigen etcetera.


Afbeeldingsresultaat voor vrachtwagens file antwerpen

(Bron HLN)


Stedelijke logistiek anders aanpakken


De intednant verwijst naar Manhattan in New York waar de stedelijke logistiek en distributie de stad alleen mogen gebruiken tussen 11u 's nachts en 5u 's ochtends. Zo zorgen we ervoor dat het vrachtverkeer de ochtend- en avondspits niet extra belast. Een heel goed idee, waar ik zelf ook al wat onderzoek naar heb gedaan. In verschillende sectoren staat men hier open voor. Het zou dan ook mooi zijn om in overleg met de stad Antwerpen en de randgemeenten dit verder uit te werken.


Waarom gaan we geen stap verder? Waarom organiseren we geen hubs aan de rand van de stad waar vrachtverkeer geconcentreerd wordt en waar goederen overgeslagen worden om lokaal verder verdeeld te worden door fietskoeriers, elektrische bestelwagens enzovoort. Zo belasten we het verkeer in de stad niet onnodig en zorgen we voor duurzame, lage-emissievoertuigen die de lokale bedeling verder in orde brengen.Afbeeldingsresultaat voor logistieke hubs

(Bron: De Groene Hub)


Openbaar vervoer, collectief vervoer en de fiets aantrekkelijker maken


De intendant zet in op de modal shift en dat is van groot belang. We moeten ervoor zorgen dat mensen sneller kiezen voor de trein, tram, bus, fiets, deelauto of deelfiets, enzovoort.

Dat kan alleen door dit aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker te maken.


Ook werkgevers kunnen hun werknemers stimuleren om hun mobiliteitskeuzes eens kritisch onder de loep te nemen: is de wagen wel de beste keuze voor mijn traject?
Vanuit de provincie en de stad zijn werkgevers al benaderd voor zo'n mobiscans, waarbij het woon-werkverkeer bekeken wordt.

Uit die mobiscans blijkt dat 80% van het woon-werkverkeer met de auto gebeurt, tegenover 20% met het openbaar vervoer of de fiets. Het potentieel voor die laatste verplaatsingen is echter 60% - hier zijn dus duidelijke groeimogelijkheden voor het gebruik van openbaar vervoer en de fiets en om de modal shift daadwerkelijk te realiseren.Afbeeldingsresultaat voor modal shift

(Bron: Greenpeace)


Daarnaast moet het comfortabeler worden voor reizigers om het openbaar vervoer te gebruiken. Denk daarbij aan betere infrastructuur voor grote busstations op knooppunten, camerabewaking op P&R's, het gebruik van de MOBIB kaart voor alle openbaar vervoersmogelijkheden, voldoende aanbod van bussen, treinen, trams en metro's die op tijd rijden.


Het inzetten van de trams van de Noorderljin - Brabo 2 - zal gefaseerd gebeuren tussen voorjaar 2017 en 2019. Samen met andere bijkomende capaciteit van hoogwaardig openbaar vervoer - denk aan trambussen, treinaanbod vanuit Mol en station Noorderkempen, lijn 11 voor personenvervoer vanuit Essen naar de Antwerpse haven, ... - moet er voldoende aanbod komen zodat mensen ook echt een alternatief kunnen vinden voor hun wagen om op hun werk te geraken.


Ook het inzetten van waterbussen in Antwerpen tussen Rechter- en Linkeroever is een goed idee. Waarom volgen we die denkpiste ook niet voor het Albertkanaal?


Afbeeldingsresultaat voor waterbus cd&v

(Bron CD&V)


Autodelen, carpooling en andere nieuwe vervoerssystemen moeten alle kansen krijgen om het aantal auto's te verminderen.


Afbeeldingsresultaat voor autodelen dirk de kort

(Bron KLIK Graphics)


Koning Fiets

Ook de intendant wil inzetten op de fiets. De elektrische fiets speelt bij woon-werkverkeer een belangrijke rol want zo worden ook iets langere trajecten mogelijk met de fiets.


Op vlak van infrastructuur moeten we ervoor zorgen dat de fiets ook koninklijk behandeld wordt - denk aan het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk dat we verder kunnen en moeten uitbouwen.

Een ideaal tracé is de fietssnelweg langs de E19, bij Hoogstraten, Brecht, Wuustwezel, Schoten, Brasschaat, Antwerpen.


Alleen door een sterk aaneengesloten fietsnetwerk met de nodige voorzieningen (fietsstallingen, herstelplaatsen/-palen, ...) kunnen we het gebruik van de fiets als hét vervoersmiddel bij uitstek pas echt stimuleren.


Bij CD&V zijn we zelf van start gegaan met een grote Koning Fiets campagne, waarbij we het gebruik van de fiets voor woon-werk en woon-schoolverkeer willen stimuleren en de fiets zijn verdiende plaats als gezond, sportief, gemakkelijk, fijn vervoersmiddel willen geven.Modal shift

De modal shift gaat niet alleen om de verschuiving van de wagen naar het openbaar vervoer en de fiets voor personenvervoer. Het gaat ook om vrachtverkeer, dat in plaats van via de weg per spoor of via het water zou kunnen plaatsvinden.

Ook hier zijn er nog knelpunten op vlak van infrastructuur, denk maar aan de nood aan de verbreding van bruggen op het kanaal Dessel-Schoten.


Draagvlak

Communicatie, een term die veel gebruikt wordt en zo belangrijk is. Want zonder communicatie weten mensen niet waarover projecten zoals Oosterweel en de overkapping van de Ring gaan. Zonder communicatie dus ook geen draagvlak.

Momenteel zien we dat er niet alleen over Oosterweel, maar ook over werken die al lopende zijn - bijvoorbeeld Brabo 2 - nog veel onwetendheid is. Dat is niet alleen een probleem voor het draagvlak van die projecten, ook op vlak van de hinder zorgt dit voor problemen.
Minder hinder campagnes kunnen hier een oplossing bieden! Daarom organiseerde ik samen met Beweging.net en lokale CD&V afdelingen enkele avonden rond minder hinder waarop informatie gegeven werd over lopende projecten en de bijhorende minder hinder maatregelen. Hier vindt u daar meer informatie over.Voor ons is het belangrijk dat de informatie over de werken in Antwerpen niet alleen naar de stad gericht wordt, maar ook naar de gemeenten er rond. Ook mensen uit de randgemeenten gebruiken immers de Antwerpse wegen en bruggen.


Alleen door iedereen goed te informeren over het hoe, wat en waarom van de werken, krijgen we de neuzen in dezelfde richting en kunnen we samen gaan voor een betere mobiliteit, meer duurzaamheid en een betere leefbaarheid!Herbekijk hier de discussie in het Vlaams Parlement: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1093457/verslag/1094587

 

De volledige ambitienota van de intendant kunt u hier vinden: http://dirkdekort.be/nl/de-oosterweelsaga-gaat-verder

 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.