De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de uitbouw van een ANPR-systeem in Vlaanderen goedgekeurd. ANPR-camera’s registreren en herkennen de kentekens van voertuigen. Ze worden door de Vlaamse overheid gebruikt in het kader van de verkeersveiligheid : voor verkeersanalyse en verkeershandhaving. Vlaanderen biedt geïnteresseerde overheden de kans om via het Agentschap Wegen en Verkeer ANPR-apparatuur aan te kopen. De bedoeling is om de systemen compatibel te houden. Als eerste stap komt er een proefproject rond trajectcontrole op de gewestwegen in de regio Brasschaat, Brecht en Sint-Job-in-‘t-Goor.

Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits is verkeersveiligheid op de wegen een duidelijke prioriteit. Vaste camera’s met nummerplaatherkenning, al dan niet in combinatie met andere technologieën, bieden heel wat toepassingsmogelijkheden op weg naar meer verkeersveiligheid en de leefbaarheid op het openbaar domein. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen hebben gemeenten of politiezones al camera’s geplaatst. Die zijn niet altijd compatibel met elkaar.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal met het oog op een gestandaardiseerde uitbouw van een ANPR-systeem in Vlaanderen een contract in de markt plaatsen waardoor alle geïnteresseerde overheden nieuwe apparatuur zullen kunnen bestellen. Dat gebeurt via een opdrachtencentrale. Het Agentschap stelt zijn know how ter beschikking. Het doel is om ervoor te zorgen dat de systemen compatibel en dus slim zijn. Steden, gemeenten of politiezones die dat willen, kunnen camera’s bestellen en zij betalen die ook.

Camera’s met nummerplaatherkenning

Nummerplaatherkenningscamera’s, ook wel ANPR-camera’s (Automatic NumberPlate Recognition) genoemd, registreren en herkennen de kentekens van voertuigen. Ze verzamelen automatisch een aantal data van elk passerend voertuig zoals nummerplaat, nationaliteit, tijdstip, enz. De camera’s kunnen worden bevestigd aan bestaande constructies (bruggen, seinbruggen, verlichtingspalen,…) langs de gewestwegen. Ze kunnen ook autonoom opgenomen worden in de bestaande infrastructuur zoals aan op- en afrittencomplexen, in dorpskernen, enzovoort. De ingewonnen gegevens komen terecht in tijdelijke databanken, die onderworpen zijn aan de strenge principes van de Camerawet, de Privacywet en de Wet op het Politieambt.

Toepassingsmogelijkheden

De verzamelde data zijn zeer nuttig voor een goede verkeersanalyse, met het oog op het bijsturen van verkeersbeleid en het verstrekken van verkeersinformatie. Het ANPR-systeem laat toe om reistijden in kaart te brengen, tellingen uit te voeren, herkomst en bestemming van verkeer na te gaan en bezettingsgraden te bepalen. Deze gegevens helpen om de verkeersstromen beter en efficiënter te sturen.

De gegevens die de camera’s inwinnen kunnen ook hun bijdrage leveren aan toepassingen op het vlak van verkeershandhaving zoals trajectcontrole op het onderliggend wegennet, controle op inhaalverbod, het bestrijden van sluikverkeer of het uitvoeren van toegangscontrole (bv. vrachtwagensluizen), het opsporen van niet-verzekerde en niet-gekeurde voertuigen en voertuigen waarvoor geen verkeersbelasting werd betaald. Heel wat van deze toepassingen worden op dit moment al uitgebouwd op onze wegen en werken al met ANPR-camera’s. De gegevens die door deze toepassingen ingewonnen worden, zullen in het toekomstige netwerk gekoppeld worden.

Voor de Vlaamse overheid bieden cameranetwerken een meerwaarde. De efficiëntie van dergelijke ‘slimme’ camera’s en de onderliggende systemen ligt veel hoger dan die van het menselijk oog en brein. Het spreekt voor zich dat bij de uitbouw van een ‘grensoverschrijdend’ cameranetwerk een geïntegreerde aanpak van het grootste belang is om tot een maximaal rendement voor alle geïnteresseerde partijen te komen, zowel inzake investeringen als inzake functionaliteiten.

Opdrachtencentrale voor alle geïnteresseerde overheden

De technologie en toepassingen van automatische nummerplaatherkenningssystemen zijn in volle ontwikkeling en bereiken stilaan de nodige maturiteit. Enkele politiezones en gemeenten hebben de voorbije jaren al geïnvesteerd in een vast ANPR-systeem, andere staan op het punt dat te doen. Deze projecten missen soms een onderlinge koppeling en een gemeenschappelijk communicatieprotocol.

Door een geïntegreerde aanpak op Vlaams niveau zullen kosten bespaard worden en kunnen ingewonnen data grensoverschrijdend gebruikt worden. Met het oog op een gestandaardiseerde uitbouw in Vlaanderen, plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer het contract waarvan sprake in de markt waarop alle geïnteresseerde overheden deze nieuwe apparatuur zullen kunnen bestellen voor de uitbouw van een ANPR-netwerk in hun regio, passend in het overkoepelend netwerk op Vlaams niveau. De technologische mogelijkheden en de ingewonnen gegevens kunnen ook hun dienst bewijzen in de strijd tegen criminaliteit.

Proefproject en vervolgtraject

Dit jaar, in 2012, voorziet Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits nog 450.000 euro voor een proefproject waarbij de regio Brasschaat, Brecht en Sint-Job-in-‘t-Goor zal worden uitgerust met een aantal installaties. Het proefproject zal een eerste concepttest zijn voor een geïntegreerd ANPR-systeem, met vooral studie en ontwikkeling van de mogelijkheden en functionaliteiten.

Mogelijke volgende projecten zijn een vrachtwagensluis in de Waaslandtunnel, handhaving van het vrachtroutenetwerk in de provincie Antwerpen, de uitbouw van een ANPR-systeem op de Belgisch-Franse grens in de strijd tegen de grenscriminaliteit en de uitbouw van trajectcontrole op het onderliggend wegennet. De krachtlijnen en een model inzake (co-) financiering van dergelijke toepassingen worden momenteel nog uitgetekend binnen de bevoegde werkgroep, in samenwerking en overleg met de lokale overheden en de federale overheid.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “Door gebruik te maken van ANPR-camera’s kunnen we onze wegen en dorpskernen verkeersveiliger en leefbaarder maken, onder meer via trajectcontrole op gewestwegen. Vlaanderen biedt steden en gemeenten nu de kans om via het Agentschap Wegen en Verkeer camera’s aan te kopen. Voordeel is dat ze compatibel zijn en dat de kostprijs lager zal liggen. Dit is een voorbeeld van efficiëntie en ook van een goede samenwerking in het belang van de verkeersveiligheid. “

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.