In de plenaire zitting  van het Vlaams Parlement werd deze namiddag ons voorstel van decreet havenkapiteinsdienst goedgekeurd. Met dit decreet wil Vlaanderen de werking van de havenkapiteinsdiensten van haar zeehavens moderniseren. Het initiatief is het resultaat van een proces van intensief overleg en wordt gesteund door alle Vlaamse havenbedrijven.

Havenkapiteinsdiensten zijn de bijzondere politiediensten binnen de havenbedrijven die belast zijn met het politioneel toezicht op de bedrijvigheid binnen de haven. Zij superviseren de af- en aanmeerprocessen en waken over de naleving van veiligheid- en milieuvoorschriften. Ook faciliteren en organiseren ze de vlotte verkeersafwikkeling binnen de haven; zij hebben een eerstelijnsrol op het vlak van calamiteitenbestrijding binnen het havengebied. Tot vandaag werd dit toezicht geregeld in de Wet van 5 mei 1936 tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins. Onder meer de benoeming en het ontslag van de havenkapiteins, andere functies binnen de havenkapiteinsdienst, aansprakelijkheid, bevoegdheden, organisatie en sancties komen aan bod. Met het decreet wordt niet aan de bevoegdheden van andere politiediensten geraakt maar wordt wel een kader geboden om de huidige en toekomstige handhaving verder te verankeren en uit te bouwen.

Met de goedkeuring van het decreet kunnen we eindelijk een lange periode voorbereidingstijd afsluiten. De havens waren reeds lang vragende partij en kunnen nu met dit nieuw kader aan de slag.”  stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk de Kort (CD&V) na afloop van de stemming.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.